İletişim: +90 342 337 49 51

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası(İSGÇ)

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası(İSGÇ)

MAXPLAST yönetiminin bütün süreçlerinde çevre duyarlılığı, çalışanların sağlık ve güvenliği temel önceliği oluşturuyor. Bu yöndeki hedefler; "çevre ve insan sağlığı adına gerekli tedbirleri alarak çevre ve sağlık/güvenlik sisteminde sürekli gelişim sağlamak" olarak şekilleniyor.

Bu hedeflere ulaşmak için MAXPLAST  aşağıd​aki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor:

 

 • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,
 •  
 • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,
 •  
 • Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,
 •  
 • Müşterimiz ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli görüldüğünde ilgili eğitimin verilmesini sağlamak,
 •  
 • Çevre ve İş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
 •  
 • Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak,
 •  
 • Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak.

 

MAXPLAST’ın tüm personeli insan ve çevre sağlığının korunmasından sorumludur. Tesis ve şirket merkezinde yöneticiler, bu politikayı tüm çalışanlara benimsetmek ve uygulatmakla yükümlüdürler.